O FIRMIE          Najstarsza prywatna firma geodezyjna w powiecie malborkskim.
Rok założenia 1989.

         Wyspecjalizowaliśmy się w mapach pod inwestycje drogowe.

          Współpracujemy z projektantami z innych branż, a także wykonujemy
usługi dla inwestorów sektora państwowego samorządu terytorialnego oraz inwestorów prywatnych.


Uprawnienia geodezyjne NR 8177 do wykonywania samodzielnych funkcji w zakresach:

1/geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe. realizacyjne
i inwentaryzacyjne,
2/rozgraniczenie, podziały i szacowanie nieruchomości /gruntów/ oraz sporządzanie dokumentacji
do celów prawnych,
4/geodezyjna obsługa inwestycji,

Dopuszczenie do materiałów niejawnych.
Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych naszymi usługami.
Zachęcamy do skorzystania z naszych RABATÓW

Wizyt na stronie: 14323